Испратете ги дупликатите после собирање на албумот !!!
Откако ќе го соберете вашиот албум, испратете ги дупликатите на адреса:Бул. Партизански Одреди 95/24, 1000 Скопје

Или испратете e-mail на gslake@gmail.com и сликичкте ќе бидат подигнати на договорено место во Скопје.

Зошто да ги испратам?

Slikicki.com ќе направи база од сликички кои ќе им бидат достапни на колекционерите и после завршување на продажбата на тој албум, и ќе им излезе во пресрет на колекционерите кои не успеале да го пополнат.

Community

zoran77 (Macedonia)
zoran77
Send_message_s
Age: 45
Albums: 3 More
Comments: 6 More
Photos: 0 More
Missing stickers: 0
Duplicate stickers: 0
Last login: 29 days
Last update: 29 days
Ice (skopje, Macedonia)
Ice
Send_message_s
Age: 40
Albums: 6 More
Comments: 4 More
Photos: 0 More
Missing stickers: 210
Duplicate stickers: 119
Last login: 3 months
Last update: about 1 year
Slavko (Скопјe, Macedonia)
Slavko
Send_message_s
Age: 53
Albums: 13 More
Comments: 5 More
Photos: 0 More
Missing stickers: 65
Duplicate stickers: 480
Last login: 5 months
Last update: over 4 years
Ristov Marko (Aerodrom, Skopje, Macedonia)
Ristov Marko
Send_message_s
Age: 15
Albums: 9 More
Comments: 14 More
Photos: 2 More
Missing stickers: 34
Duplicate stickers: 771
Last login: 6 months
Last update: over 5 years
Blagoja Lazarevski (Карпош, Macedonia)
Blagoja Lazarevski
Send_message_s
Age: 43
Albums: 12 More
Comments: 4 More
Photos: 0 More
Missing stickers: 263
Duplicate stickers: 393
Last login: 8 months
Last update: over 6 years
Filip Matev (Skopje, Kisela Voda, Macedonia)
Filip Matev
Send_message_s
Age: 46
Albums: 4 More
Comments: 11 More
Photos: 0 More
Missing stickers: 54
Duplicate stickers: 298
Last login: 8 months
Last update: about 1 year
slavkokostadin (Prilep, Macedonia)
slavkokostadin
Send_message_s
Age: 44
Albums: 5 More
Comments: 0 More
Photos: 0 More
Missing stickers: 222
Duplicate stickers: 112
Last login: 9 months
Last update: 9 months
ljupco1 ( Skopje, Macedonia)
ljupco1
Send_message_s
Age: 10
Albums: 5 More
Comments: 47 More
Photos: 0 More
Missing stickers: 35
Duplicate stickers: 184
Last login: 9 months
Last update: over 4 years
Vangel (Strumica, Macedonia)
Vangel
Send_message_s
Age: 39
Albums: 4 More
Comments: 3 More
Photos: 0 More
Missing stickers: 12
Duplicate stickers: 185
Last login: 10 months
Last update: about 1 year
Viktor Todorovski (Skopje, Karpos, Macedonia)
Viktor Todorovski
Send_message_s
Age: 54
Albums: 4 More
Comments: 3 More
Photos: 0 More
Missing stickers: 43
Duplicate stickers: 62
Last login: about 1 year
Last update: about 1 year

FAQ Terms Privacy Advertising Help
Show: Session | Cookies (0) | Params (4) | Filters | Routes | Env | Queries (5) | General Debug